לרכישת כרטיסים

כללי בטיחות

למען השמירה על שלומם של כל המשתמשים במתקני הפארק ועל שלומם של כל המבקרים והעובדים בפארק קבענו כללי התנהגות ובטיחות שחובה לקרוא אותם לפני ההגעה לפארק, במהלך הביקור בפארק ולפני הכניסה לכל מתקן ומתקן.
השקענו בגיבושם של הכללים מחשבה עמוקה ונועצנו במיטב המומחים.
ציות לכל הכללים וההנחיות בצורה קפדנית ומלאה תסייע לנו לשמור על שלומכם ובטיחותכם, ותאפשר לכם ליהנות מבילוי מושלם ומג'נן בפארק החוויתי והעשיר שלנו
.

הוראות בטיחות לשימוש בפארק:

פארק ג'ננה מציע פעילויות אתגר והרפתקאות. במהלך מסלולי הפעילות עובר המשתתף מסלולים בגובה באופן עצמאי. הפעילות מורכבת מקטעי קושי משתנים ובחלקם קושי גבוה. הפעילות בפארק החבלים היא פעילות אתגרית ומשכך כוללת סיכון לפגיעות כגון שפשופים וחבלות, ומי שמשתתף בפעילות זו מבין ומקבל את האפשרות שייפגע מהסיכונים הכרוכים בפעילות זו.

בכל מקרה של חבלה  או פגיעה במהלך הפעילות בפארק על המשתמש לדווח על כך מיידית למנהל המתקן או לאחראי המשמרת ולמלא טופס דיווח לפני יציאתו מהפארק. הפארק לא יוכל להתייחס לתלונות שיובאו אליו לאחר עזיבת המבקר את הפארק.

לפני השימוש בפארק ההרפתקאות האווירי שלנו, עליך לקרוא את ההוראות ולפעול על פיהן:

הוראות כלליות-

כל המשתמש במתקני הפארק, צריך להיות במצב נפשי ופיזי תקין לחלוטין, ושיהיה מסוגל לבצע משימות בטיחות ספציפיות באופן עצמאי. פעילות הפארק אינה מותרת לנשים בהריון או לאנשים הסובלים מבעיות בריאות המגבילות/ אוסרות את השתתפותם בפעילויות הפארק (כגון: אלרגיות, מחלות לב וכלי דם, הפרעות שונות, בעיות אורטופדיות, ורטיגו, פחד גבהים, אקרופוביה וכד').

על המשתמש במתקני פארק האתגר וההרפתקאות לנהוג במשנה זהירות ולהימנע כמיטב יכולתו ממצבים העלולים לגרום לפציעה וחבלה. כמו כן לנהוג בצורה אחראית ומכבדת באורחים אחרים ובצוות הפארק.

על המשתמש להיות לפחות בן 4 במצב גופני ונפשי תקינים, המסוגל לבצע משימות אתגריות או בטיחותיות ספציפיות באופן עצמאי.

ילדים בגילאי 4-10 חייבים בליווי מבוגר מטעמם, ביחס של מבוגר (מעל גיל 18) אחד לילד אחד.

למען בטיחותך, יש לקשור שיער ארוך ולהסיר צעיפים, שרשראות, מפתחות, חפצים חדים וכל דבר שעלול לחסום את הצוואר או ליצור סכנת פציעה.

אין להשתמש במתקן כלשהו עם שיער פזור, בגדים או חפצים שעלולים להיתפס בחבלים/ בכבלי המתכת ו/או במתקנים. אין להשתמש במתקני מתחם החבלים ו/ או האומגות רטובים.

חובת חבישת קסדה כל העת במתחם החבלים והאומגות לרבות במסלול החזרה ממגדל האומגה למתחם החבלים. בכל מקום בו יש פעילות בגובה, על המשתמש לחבוש קסדה!

חל איסור מוחלט להיכנס למתחם פארק החבלים עם חפץ נתיק כלשהו, לרבות מצלמה, טלפון סלולארי, ארנק, תיק, מפתחות, אביזר מתכתי, כולל לשיער, בקבוקי שתייה, אוכל וכד‘. חפצים אלו עלולים ליפול מגובה ולפגוע בשלום המשתמשים בפארק, המלווים והעובדים.

אנשים תחת השפעת אלכוהול או סמים אינם מורשים להיכנס לפארק.

יש לציית להוראות ולהנחיות שניתנו על ידי צוות הפארק. כאשר יש ספק יש לבקש עזרה מצוות הפארק. האורחים ומשתמשי הפארק חייבים גם לציית לכל האזהרות וההנחיות הצוות הניתנות בעל פה. במקרה של ילדים קטינים, הוראות אלה חייבות להינתן על ידי ההורים או האנשים האחראים עליהם, המלווים אותם.

הפארק אינו אחראי למשתמשים המפרים את כללי הבטיחות! ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מכל מי שמפר את ההוראות האלו או שהתנהגותו עלולה לגרום למצוקה לאורחים אחרים בפארק או לצוות הפארק, לעזוב את פארק ההרפתקאות. במקרה כזה עלות הכרטיס לא תוחזר.. והוא עלול לשאת במלוא האחריות לכל נזק או פגיעה.

השהות בפארק מותרת רק לבעלי צמידי כניסה או צמיד פעילות של מתחמי הפארק.

אין להכניס חיות מחמד.

אין לעשן בפארק. העישון אסור!

חל איסור שימוש במתקנים מעבר לשעות הפתיחה.

פארק ההרפתקאות אינו אחראי לאובדן או גניבה של חפצים אישיים או נזקים אחרים בשטח הפארק ובשטח החניה.

בתנאי מזג אוויר קיצוניים, ייתכן שתתבקשו לפנות את הפארק.

ציוד בטיחות והתנהלות במתקנים-

כל פעילות בפארק מחייבת הדרכה מקדימה. יש לקבל הדרכה ספציפית לשימוש בכל הציוד הבטיחותי והמותקן באופן קבוע בפארק.

הפעילות במתקני פארק החבלים מותרת רק עם ביגוד מתאים, רתמת בטיחות, קסדה וערכת בטיחות אישית.

חל איסור מוחלט להוציא את ציוד הבטיחות של הפארק מחוץ למתחם הפעילות/ אל אזורי המנוחה.

כל פעילות בפארק מחייבת השתתפות בהדגמה ראשונית ויש לוודא בדיקה של ציוד הבטיחות שברשותך יחד עם הצוות לפני תחילת הפעילות.

יש להשתמש בכל הציוד על פי ההוראות ובבטחה. כל משתמש הגורם לנזק לציוד (כתוצאה משימוש לא נכון או אי מילוי התקנות/ הוראות ההפעלה המתאימות) יישא בעלות הנזק.

קירות הטיפוס-

קירות הטיפוס מותרים מעל גיל 4 שנים וע"פ שיקול דעת מפעיל המתקן.

הפעילות בקירות הטיפוס מותרת רק עם ביגוד מתאים, רתמת בטיחות, וקסדה.

חל איסור לעבור את השער ולהיכנס למתחם הקירות ללא הוראה ואישור מפעיל המתקן.

חל איסור להשתמש בקירות הטיפוס ללא נוכחות מפעיל/ איש צוות במתחם ואישור מפורש מהם.

טרם הטיפוס על מפעיל המתקן לחבר את המשתמש לחבל האבטחה.

חל איסור להתנתק מחבל האבטחה באופן עצמאי שלא באמצעות איש צוות ובטרם הגעה לקרקע בבטחה.

פארק החבלים-

המסלול האווירי (קומות 1-3) מותר מגיל 6 שנים וגובה מעל 1.45 וע"פ שיקול דעת מפעיל המתקן.

הפעילות בקירות הטיפוס מותרת רק עם ביגוד מתאים, רתמת בטיחות, קסדה וערכת בטיחות אישית.

חל איסור להשתמש במתקנים ללא נוכחות מפעיל/ איש צוות במתחם ואישור מפורש מהם.

במהלך המסלול האווירי, בגובה מעל הקרקע, יש להשתמש בטבעות האבטחה באופן קבוע. עליך להיות קשור עם טבעת אחת לפחות על כבל הבטיחות אחרת, אתה מעמיד את עצמך בסכנה חמורה לפציעה.

אין להניח ידיים על כבלי המתכת עקב סכנת פציעה. במקרה ויש צורך בתמיכה, יש להניח ידיים על רצועות ערכת הבטיחות האישית.

חל איסור מוחלט להתנתק לגמרי מכבלי המתכת/ לרדת ו/ או לעזוב את המסלול לבד שלא באישור הצוות.

אסור לקפוץ על המתקנים!

למשתמש העצמאי, אתה אחראי למילוי הוראות הבטיחות והנחיות הצוות למען בטיחותך! עלייך החובה לקרוא ולהבין את כל ההוראות.

מלווים של ילדים קטינים חייבים להיות נוכחים בזמן ההדרכה המקדימה לפעילות, והוראות הבטיחות במתקני הפארק. על המלווים להקפיד שהקטינים ימלאו אחר התקנות והוראות הצוות.

על המלווים ללוות בנוכחותם את הקטינים כל זמן הפעילות.

בפארק החבלים, חל איסור על יותר מ- 5 אנשים לשהות על כל מקטע בו זמנית ולא יותר מ- 5

אומגות-

השימוש באומגה מותר למי שמשקלם בין 25 ק“ג ל- 100 ק“ג (ייתכנו שינויים, בהתאם לתנאי מזג האוויר) וע"פ שיקול דעת מפעיל המתקן.

הפעילות מותרת רק עם ביגוד מתאים, רתמת בטיחות, קסדה וערכת בטיחות אישית.

חל איסור להשתמש באומגה ללא נוכחות מפעיל/ איש צוות במתחם ואישור מפורש מהם.

רק אדם אחד בכל פעם רשאי להשתמש באומגה ורק כאשר התקבל אישור מפורש ממפעיל האומגה ומשטח הנחיתה פנוי.

חל איסור מוחלט להניח ידיים ואצבעות על הכבל או לפני הגלגלת, שכן הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה ולקטיעה.

אין להיכנס למשטח הגלישה באומגה ללא הוראת מפעיל האומגה או כאשר משטח הנחיתה אינו פנוי מגולש קודם. אין לחצות את הפס האדום המסומן על משטח היציאה ללא אישור המפעיל וטרם התחברות באמצעות שתי הרצועות והגלגלות לכבלי האומגה.

חל איסור לרוץ, להשתולל ו/ או להתהפך בגלישה באומגה!

לקראת סיום הגלישה באומגה ולפני ההגעה למשטח הנחיתה! חובה לקפל רגליים לכיוון החזה!!! על משטח הנחיתה יש לבלום עם הרגליים.

חל איסור להתנתק מחבל האבטחה באופן עצמאי שלא באמצעות איש צוות ובטרם נחיתה בבטחה.

קפיצת הבאנג'י-

קפיצת הבאנג‘י מותרת למי שמשקלם בין 15 ק“ג ל- 100 ק"ג (ייתכנו שינויים, בהתאם לתנאי מזג האוויר) וע"פ שיקול דעת מפעיל המתקן.

הפעילות מותרת רק עם ביגוד מתאים, רתמת בטיחות וקסדה.

חל איסור להשתמש בבאנג'י ללא נוכחות מפעיל/ איש צוות במתחם ואישור מפורש מהם.

בזמן ההמתנה יש לשהות מחוץ לשער מתחם/ משטח הקפיצה ולהתאזר בסבלנות.

חל איסור לעבור את השער ולהיכנס למתחם הקפיצה ללא הוראה ואישור מפעיל המתקן.

רק אדם אחד בכל פעם רשאי לשהות על משטח הקפיצה ורק כאשר התקבל אישור מפורש ממפעיל המתקן ומשטח הנחיתה פנוי.

בזמן השהייה על משטח הקפיצה, חובה להתאבטח בחבל אבטחה באמצעות מפעיל המתקן.

אין לחצות את הפס האדום המסומן על משטח הקפיצה ללא אישור המפעיל וטרם התחברות לרצועות האבטחה.

יש לוודא ניתוק מחבל האבטחה טרם הקפיצה. אין להחזיק ברצועות במהלך הקפיצה אלא בכיסוי המכסה אותן בבסיסן וקרוב לטבעות המחוברות לרתמה.

יש לרדת ממשטח הקפיצה בקפיצה מתונה/ בפסיעה החוצה ממנו/ מישיבה על דופן המשטח. אין לקפוץ בריצה או להתנדנד במהלך הקפיצה.

חל איסור להתנתק מחבל האבטחה באופן עצמאי שלא באמצעות איש צוות.